19.3 C
Vientiane
ວັນພຸດ, ເດືອນທັນວາ 11, 2019

Google Maps ໄດ້ປ່ອຍຟີເຈີ for you ສຳຫລັບ iOS ແລ້ວ

 Google Maps ໄດ້ປ່ອຍຟີເຈີ for you ເຊິ່ງເປັນແທັບສຳລັບສະແດງລາຍການສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ຫຼັງຈາກທີ່ເປີດໃຫ້ໃຊ້ງານເທິງ Android ມາໄລຍະໜື່ງແລ້ວ ຫຼ້າສຸດ ຟີເຈີນີ້ນຳມາໃຊ້ເທິງ iOS ແລ້ວ.  ແທັບ For You ຂອງ google maps ຈະເນັ້ນການສະແດງສະຖານທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ໜ້າສົນໃຈຕາມທີິ່ Google Maps ເລືອກໃຫ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນຮ້ານອາຫານເປີດໃໝ່, ສະຖານທີ່ເປີດໃໝ່ທີ່ຄວນເຂົ້າໄປເບິ່ງ, ເມນູອາຫານທີ່ຄວນລອງ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນຈະມາຈາກການນຳໃຊ້ຂອງບຸກຄົນ. ຟີເຈີ For You ຂອງ...

ຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງການເຮັດການຕະຫລາດດວ້ຍ EMAIL

ຂໍ້ດີແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການເຮັດການຕະລາດດວ້ຍ Email ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງການເຮັດການຕະຫຼາດທາງ Email ການເຮັດການຕະຫຼາດທາງ Email ນັ້ນອັນດັບທຳອິດເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈກອ່ນວ່າ ເປັນການເຮັດການຕະຫຼາດສະເພາະກຸ່ມ ທີ່ອາດຈະບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ຕອບໂຈດໃນສີ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ. ຫຼື ຜົນຕອບຮັບໄດ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼາຍຄົນບໍ່ມີການໃຊ້ Email ເພື່ອເປັນການສື່ສານໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ລວມໄປເຖືງບາງຄວາມຮູ້ສືກທີ່ເຮັດທີ່ເຮັດໃຫ້ຍາກຕໍ່ການໃຊ້ງານອີກດວ້ຍ. ...
error: Content is protected !!